Edyta Baran Certyfikowany PsychoterapeutaPostanowiłam uzupełnić swoją stronę o blog Na Marginesie Codzienności. Nasz świat zasypywany jest informacjami. Jest ich tak wiele, że większość z nich ucieka lub w ogóle do nas nie dociera. Mimo to być może te kilka refleksji, którymi podzielę się z Wami od czasu do czasu, ułatwi odszukanie odpowiedzi na jakieś nurtujące pytanie. Nazywam się Edyta Baran. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą. Zapraszam do lektury i śledzenia kolejnych wpisów :)

Trauma - w niewoli przeszłości

Trauma - w niewoli przeszłości


We współczesnym świecie trauma jest wszechobecna. Nie tylko bardzo wiele osób doświadczyło traumy, ale i samo określenie trwale wpisało się do naszego języka. Jest ono niestety nadużywane, co trywializuje rzeczywiste problemy osób dotkniętych skutkami wydarzenia traumatycznego. Trauma jest jak niegojąca się rana, tym trudniejsza do wyleczenia, bo dotycząca psychiki. Z pozoru niewidoczna, często wypierana, niestety nie znika z upływem czasu. Objawy traumy spowodowanej przez psychiczny uraz dotkniętym nią osobom potrafią rujnować życie przez lata.

Trauma to stan ciągłego poczucia zagrożenia, bezradności i utraty kontroli

Objawy traumy obserwuje się zarówno w obszarze psychiki, jak i w fizycznych reakcjach organizmu (np. niekontrolowane drżenie ciała, nadmierne napięcie mięśni, tiki nerwowe). Nawroty obrazów i wspomnień z traumatycznego zdarzenia, wybuchy złości i niekontrolowanie reakcji emocjonalnych, skłonność do unikania sytuacji przypominających uraz, bezlitośnie uniemożliwiają codzienne funkcjonowanie. Konsekwencją traumy jest też zaburzona zdolność do tworzenia satysfakcjonujących relacji ze swoim otoczeniem i najbliższymi.

Zdarzenia traumatyzujące

Większość z nas prędzej czy później doświadczy sytuacji, którą można zakwalifikować jako zdarzenie traumatyzujące. Jest to nieprzewidywalna, nagła i intensywna, kryzysowa sytuacja, w której tracimy poczucie kontroli i bezpieczeństwa. Koleje ludzkich losów są nieprzewidywalne. W każdej chwili może przydarzyć się nam coś trudnego, czego się nie spodziewaliśmy. Człowiek może zostać straumatyzowany przez dowolne wydarzenie, które postrzega jako zagrażające życiu lub w czasie którego czuje się bezradny. Ze względu na dużą potrzebę bezpieczeństwa i zaopiekowania ze strony dorosłych, szczególnie podatne na straumatyzowanie są dzieci i młodzież.

Nie tylko wojna

Trauma kojarzona jest przede wszystkim z wojną, kataklizmami lub innymi spektakularnymi i gwałtownymi wydarzeniami. Przyczyn jest jednak więcej. Wojna od kilkudziesięciu lat znana jest nam tylko z doniesień prasowych czy telewizyjnych. Masowe katastrofy czy klęski żywiołowe nie są na szczęście zbyt częste. Obecnie większość osób cierpiących na traumę – i obserwuję to również na podstawie własnego, zawodowego doświadczenia – to ofiary wypadków, napaści, gwałtów oraz przemocy i seksualnych nadużyć „za zamkniętymi drzwiami” – ich własnych domów, plebanii czy organistówek.

Istotnym czynnikiem wywołującym traumę jest poczucie zagrożenia i bezradności, dlatego mogą to być także: bycie świadkiem gwałtu lub innej przemocy, poważne choroby własne lub osób bliskich, operacje chirurgiczne, silna presja otoczenia (np. w pracy), wyzwiska, upokarzanie, utrata pracy, problemy finansowe czy doświadczenie zdrady w związku.

Przyczyną traum powstających w dzieciństwie i okresie dorastania jest też emocjonalna i fizyczna niedostępność rodziców, niesprawiedliwe karanie i upokarzanie oraz przemoc rówieśnicza. Dodatkowo – dziś już mniej, ale kiedyś było to nagminne – dorośli forsowali (w dobrej wierze i nieświadomości skutków) różne przemocowe, traumatyzujące zachowania wobec dzieci – np. siłowe leczenie zębów, pobieranie krwi na siłę czy zamykanie w pokoju „aby dziecko się uspokoiło”.

Czasy pandemii sprzyjają powstawaniu traumy

Wśród potencjalnych przyczyn traumy coraz częściej wymieniane są wydarzenia i doświadczenia jakie towarzyszą pandemii Covid-19. Zjawisko to w pełnej skali ujawni się w perspektywie długoterminowej. Już dziś jednak można wskazać osoby szczególnie narażone na wystąpienie objawów traumy: przedstawiciele zawodów medycznych, osoby z grup ryzyka (starsze i przewlekle chore), osoby ciężko przechodzące zarażenie coronavirusem oraz rodziny chorujących i zmarłych.

Pandemia to jednak sytuacja, która dotyczy wszystkich. Nikt z nas wcześniej jej nie doświadczył. Nie wiemy, czego się spodziewać, jak optymalnie reagować. Sytuacji nie poprawia informacyjny chaos, nacechowane dramatyzmem komunikaty w mediach czy propagandowe przekłamywanie rzeczywistości przez rządzących. To wszystko budzi lęk o zdrowie, życie oraz przyszłość swoją i najbliższych.

Klasyfikacja rodzajów traumy

 • Traumę typu I (trauma prosta) – jest ona konsekwencją pojedynczego, ekstremalnego wydarzenia. Do tego rodzaju traumy zalicza się Ostre Zaburzenie Stresowe (ASD – z ang. acute stress disorder) oraz PTSD (Zespół Stresu Pourazowego – z ang. post traumatic stress disorder). Ostre Zaburzenie Stresowe to intensywna, nieprzyjemna i dysfunkcyjna reakcja, rozpoczynająca się wkrótce po przytłaczającym traumatycznym wydarzeniu, której objawy trwają krócej niż miesiąc. Jeśli objawy utrzymują się dłużej, wówczas diagnozuje się PTSD. Występowanie traumy prostej najczęściej kojarzy się ze stresem pola walki lub dramatycznymi zdarzeniami, takimi jak obecność w strefie działań wojennych lub klęski żywiołowej, uczestniczeniem w poważnym wypadku, byciu ofiarą aktu terroryzmu, napaści lub gwałtu. Na traumę prostą narażeni są – ze względu na charakter swojej pracy – szczególnie m.in.: żołnierze, policjanci i funkcjonariusze służb specjalnych, funkcjonariusze straży granicznej, strażacy, członkowie służb ratowniczych, maszyniści. Proces terapeutyczny, którego celem jest redukcja objawów i zmiana zapisu pamięciowego wydarzenia traumatyzującego, zajmuje zazwyczaj kilkanaście sesji.
 • Trauma typu II (trauma złożona) określana czasem traumą relacyjną – jest ona skutkiem powtarzających się wydarzeń w bliskiej relacji z innymi osobami (szczególnie w dzieciństwie) – może więc dotyczyć przemocy rodzinnej, nadużyć seksualnych i emocjonalnego zaniedbania. Może ona powodować zaburzenia osobowości (najczęściej borderline) lub/i zaburzenia dysocjacyjne (czasami mylone z opętaniem). W przypadku zaburzeń związanych z tym rodzajem traumy proces terapeutyczny jest dużo bardziej złożony i długotrwały niż w przypadku traumy typu I (traumy prostej).

Traumy nie powoduje samo wydarzenie

Wywołuje ją powstała wówczas energia, która nie zostaje rozładowana. Pozostaje ona uwięziona w systemie nerwowym i może siać spustoszenie w ciele, umyśle, relacjach z ludźmi i w całym naszym życiu. Ta skumulowana energia nie znika samoistnie. Utrzymuje się w ciele, a w rezultacie cierpiący na traumę przepełnieni są niepokojem, lękiem, przerażeniem i złością. Objawy traumy mogą pozostawać w uśpieniu i ujawnić się w dowolnym momencie życia. Nawet, jeśli przyczyny traumy zostają wyparte ze świadomości, osoby, które zostały straumatyzowane, bezustannie uginają się pod ich ciężarem.

Osoba cierpiąca na traumę może doświadczać:

 • lęku – tak jakby śmierć miała zaraz nadejść
 • niepokoju, przerażenia lub napadów paniki
 • ciągłego napięcia mięśni, niekontrolowanego drżenia ciała
 • przymusu trwania w czujności
 • odruchów wzdrygania się
 • strachu przed odrzuceniem i porzuceniem
 • natrętnie pojawiających się obrazów i wspomnień
 • uczucia zdezorientowania, zagubienia, bezradności
 • kłopotów z pamięcią, koncentracją i częstego "odpływania myślami" od otaczającej rzeczywistości
 • gwałtownych zmian nastroju – napadów wściekłości, wstydu lub smutku
 • bezsenności i koszmarów sennych
 • dolegliwości bólowych i uczucia zimna.

Objawy traumy są specyficzną reakcją obronną dla ciała i psychiki

Mimo że powodują w życiu dyskomfort i cierpienie, to pojawiają się po to, aby nas chronić – utrzymywać w gotowości na odparcie potencjalnego ataku lub zagrożenia. Często traumę określa się jako „normalną reakcję na nienormalną sytuację”.

Ucieczka

Osoby cierpiące na traumę, próbując uciec przed cierpieniem, często na własną rękę szukają rozwiązań. Może to prowadzić do pogłębiania się objawów i dodatkowych negatywnych konsekwencji.

Przykładami niepożądanych zachowań utrwalających traumę są:

 • Udawanie (często pod presją i zgodnie z oczekiwaniami otoczenia), że nic się nie dzieje lub że jest się dość silnym, aby poradzić sobie samemu. Na ten wzorzec postępowania narażone są szczególnie osoby o cechach macho lub funkcjonujące w środowiskach zawodowych, gdzie taka postawa jest promowana.
 • Nadużywanie substancji psychoaktywnych. Osoby doświadczające traumy, aby złagodzić cierpienie mogą ulegać złudzeniu, że chwilowe zapomnienie jest dla nich rozwiązaniem. Może prowadzić to do uzależnień oraz spiętrzenia pierwotnych i wtórnych problemów.
 • Zachowania ryzykowne np. zbyt szybka jazda samochodem, przekraczanie granic bezpieczeństwa w sportach ekstremalnych. Tu również przykrywanie objawów traumy, intensywnymi i często destrukcyjnymi doznaniami, przynosi więcej strat niż pożytku. Sytuacje te są na ogół nie tylko niebezpieczne same w sobie, ale dodatkowo mogą retraumatyzować – a więc pogłębiać pierwotną traumę.
 • Nadmierna kontrola rzeczywistości. Osoby w traumie tracą poczucie bezpieczeństwa i sprawczości. Często próbując je odzyskać – w sposób nadmiarowy starają się kontrolować swoje otoczenie np. wykazują się perfekcjonizmem w pracy albo obsesyjnie pilnują porządku i jednocześnie wymuszają go na domownikach.

Na szczęście traumę można leczyć i zapobiegać jej destrukcyjnym skutkom!

Człowiek jest wyposażony w naturalne, wrodzone mechanizmy radzenia sobie z traumatyzującymi doświadczeniami. Niestety często nieświadomie lub świadomie je blokuje.

Podstawą leczenia traumy jest psychoterapia

Pozwala ona stopniowo uwalniać się od lęku i przygnębienia, lepiej i swobodniej układać relacje z otoczeniem, pełniej korzystać z życia.

Dzięki pracy z psychoterapeutą osoba doświadczająca objawów traumy ma szansę:

 • lepiej zrozumieć, co i dlaczego dzieje się w jej ciele i umyśle
 • nauczyć się wyzwalać i przekształcać energię traumy
 • odzyskiwać kontrolę nad swoim ciałem, emocjami i reakcjami
 • uwolnić się od dręczących doświadczeń z przeszłości.

Sposób i czas leczenia są zawsze kwestią indywidualną. Zależą od rozmaitych czynników, takich jak siła urazu czy też historia wcześniejszych doświadczeń. Jeżeli zespół objawów rozwinął się po doświadczeniu jednorazowej traumy i jest do niej ograniczony (trauma typu I) leczenie może mieć charakter krótkoterminowy. Sytuacja jest bardziej skomplikowana w przypadku traumy złożonej (typ II). Proces leczenia jest wówczas zdecydowanie dłuższy – wielu pacjentów potrzebuje miesięcy, a nawet lat na uporanie się z dręczącymi ich objawami. W zależności od rodzaju traumy nie tylko długość terapii, ale także dobór odpowiednich metod pracy terapeutycznej jest bardzo ważny. Dlatego tak istotna jest właściwa i precyzyjna diagnoza.

W leczeniu objawów traumy stosowana bywa również farmakoterapia. Ma ona znaczenie w sytuacjach, gdy pacjenci nie są skłonni lub nie mają możliwości skorzystać z psychoterapii. Pamiętać jednak trzeba, że podawanie leków powinno być poprzedzone wizytą u psychiatry, diagnozą i odpowiednim dobraniem leków. W żadnym wypadku nie powinno się stosować leków na własną rękę.

Proces leczniczy to nie wszystko

W radzeniu sobie ze skutkami traumy, ważne jest otoczenie oraz działania i techniki „wspierające”. Nie zastępują one terapii, ale znacząco pomagają łagodzić objawy traumy. Jest ich wiele i na różne osoby będą miały różny wpływ.

Wsparcie i obecność bliskich. Poczucie bycia częścią jakiejś wspólnoty, przynależenie do rodziny, grupy przyjaciół, bycie w związku. Możliwość podzielenia się trudnymi doświadczeniami i przeżyciami z kimś bliskim, komu można zaufać, kimś kto przyjmie to z życzliwością, zrozumieniem i akceptacją. Wysłucha i da swoją obecność, czas i uwagę. To trochę jakby jeszcze raz wrócić do momentu traumatycznego zdarzenia, ale już nie być tak bezradnym, przerażonym, czy pozostawionym samemu sobie – bo mieć kogoś bliskiego u boku. Możliwość opowiedzenia – często wiele razy – historii o trudnym przeżyciu, przynosi ulgę i uwolnienie od trudnych emocji i wspomnień.

Ogromne znaczenie ma tutaj również bliskość fizyczna – przytulenie, czuły dotyk, potrzymanie za rękę, pogłaskanie. Bliska obecność drugiego człowieka jest na wagę złota i ma niezwykłą moc wspierania procesu uzdrawiania i leczenia ran psychicznych. Podobnie kontakt ze zwierzętami np. kotem, psem czy koniem. Jako że zwierzęta są naturalnie ugruntowane, to instynktownie kontakt i rezonowanie z nimi wycisza myśli, uspokaja emocje i pozwala się rozluźnić.

Koncentracja na sprawach, na które ma się wpływ. Dobrze jest zajmować się tym, na co ma się wpływ i zostawiać to, co jest poza sprawczością. Szukać rozwiązań zamiast skupiać się na problemie. Zadaniowość może tutaj być pomocna, gdyż wpływa na poczucie kontroli i wpływu. Oczywiście, nie chodzi o to, aby rzucić się w wir pracy i zadań, aby w ten sposób przykryć objawy i nieprzyjemne emocje. To zadziała tylko na chwilę i spotęguje problem. Istotne jest stawianie sobie celów i skupianie się na ich realizacji, planowanie i myślenie o przyszłości. To pomaga uwolnić się z uwikłania w przeszłość, podobnie jak bycie tu i teraz.

Codzienne rytuały. Powtarzalne czynności, np. poranne ćwiczenia, rozpoczęcie dnia od pomyślenia o czymś miłym, kawa wypita w spokoju o tej samej porze, pozwalają nadać swojemu życiu pewną strukturę. Te rutynowe działania, dzięki swej przewidywalności, dają poczucie bezpieczeństwa i kontroli.

Zadbanie o siebie we wszelkich możliwych obszarach życia:

 • Komfort nocnego odpoczynku. W czasie snu nie tylko wracamy do wspomnień, ale także przetwarzamy i reorganizujemy je. Pozbywamy się też zbędnych informacji z naszej pamięci. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie należytej ilości snu oraz zapewnienie sobie komfortowego, przewietrzonego pomieszczenia na odpoczynek. Wypoczęty organizm ma większe marginesy na pomieszczenie i poradzenie sobie z trudnymi emocjami.
 • To jak oddychamy, ma olbrzymi wpływ na nasze życie. Oddychanie jest odruchem, którego najczęściej nie kontrolujemy. Warto zadbać jednak o jakość naszego oddechu! Więcej o prawidłowym oddychaniu i jego roli we wpisie 500 milionów spokojnych oddechów. Bardzo polecam :)
 • Ważne jest również to, co jemy i jak jemy. Czy traktujemy siebie jak śmietnik do którego wrzucamy cokolwiek czy dbamy o to, aby jeść zdrowo. Czy jemy w pośpiechu i w stresie, myślami krążąc zupełnie gdzieś indziej lub przed ekranem telewizora czy telefonu. O wiele zdrowiej jest jeść uważnie, doświadczając każdego kęsa, smakując jedzenie i robiąc to świadomie. To świetny trening uważności, ale też sposób na jedzenie mniej :)
 • Wysiłek fizyczny – dzięki niemu uwalniają się endorfiny, organizm się dotlenia oraz rozładowywane jest napięcie i emocje. Więcej o zaletach fizycznej aktywności można przeczytać we fragmencie tekstu o 7 Praktycznych Sposobach Poprawy Nastroju.
 • Praca z ciałem – w pracy z traumą pomocne są również różnego rodzaju ćwiczenia fizyczne/terapeutyczne. Ciało posiada tzw. pamięć mięśniową – wszystko czego doświadczamy i czujemy jest w nim zapisywane. Szczególnie mocno zapamiętywane są doświadczenia traumatyczne. Często efektem tego są flashbacki, reakcje przestrachu i napięcie mięśniowe.

Dzięki technikom pracy z ciałem można rozładowywać nagromadzoną w ciele energię. Mogą to być np.:

 • TRE® (Trauma Releasing Exercises) – metoda opracowana przez dr Davida Berceli’ego, polegająca na uruchomieniu w ciele, za pomocą sekwencji ćwiczeń, wibracji neurogenicznych umożliwiających uwolnienie się od stresu i traumy.
 • Analiza Bioenergetyczna Lowena – łączy pracę umysłu z ciałem, zgodnie z zasadą, że „ciało i umysł są funkcjonalnie identyczne, a to, co się dzieje w umyśle, odzwierciedla zmiany zachodzące w ciele i odwrotnie”(A. Lowen). Dzięki pobudzaniu ciała bodźcami fizycznymi, osiąga się redukcję napięć i blokad w ciele i umyśle.
 • Oddychanie holotropowe – to technika opracowana przez Stanislava Grofa – mająca na celu pogłębienie samoświadomości, odprężenie, rozładowanie napięcia, a także oczyszczenie duchowe.
 • Ćwiczenia jogi – dzięki stosowanym ćwiczeniom fizycznym uelastycznia i rozciąga się ciało, a techniki oddechowe przynoszą wyciszenie, spokój, harmonię lub doenergetyzowują. Joga to nie tylko gimnastyka – pozwala ona na pracę zarówno z ciałem jak i umysłem.
 • Masaż Lomi Lomi Nui – to masaż hawajski, który przeprowadza się, aby poprawić stan fizyczny i psychiczny. Harmonizuje on energię w ciele i likwiduje wewnętrzne blokady hamujące jej swobodny przepływ. Do zabiegu stosowany jest ciepły olej oraz dźwięk w formie śpiewu, muzyki albo tańca masażysty, który wykorzystuje do masażu dłonie, przedramiona i łokcie.
 • Taniec intuicyjny – specyficzne połączenie pracy z ciałem i arteterapii. W tej formie tańca nie ma żadnych, z góry ustalonych kroków, układów czy choreografii. Jego podstawą jest autentyczny, prosty i niezaplanowany ruch, który może pomóc nam rozplątać emocjonalne więzy i pozbyć się blokad w ciele. Możemy także potraktować ten improwizowany taniec jako medytację w ruchu. To doskonały sposób na zwiększenie świadomości ciała oraz na integrację ciała i umysłu.

Czy istnieją „niezatapialni”?

Powstaje pytanie dlaczego jedni ludzie, skonfrontowani z takimi samymi lub bardzo podobnymi traumatyzującymi sytuacjami, wychodzą z nich obronną ręką, a inni nie. Dlaczego, jedni w ogóle nie doświadczają objawów traumy albo bardzo szybko one u nich mijają? Jak to się dzieje, że wracają oni do optymalnego funkcjonowania, a inni, wbrew najlepszym chęciom, nie?

Każdy ma swoją, indywidualną granicę psychicznej odporności. Nie ma ludzi „ze stali”. Mogą oni mieć tylko dalej przesuniętą granicę lub w powierzchownym odbiorze otoczenia lepiej ukrywać swoje problemy.

Okazuje się, że wpływ na podatność na straumatyzowanie mają nasze doświadczenia z dzieciństwa, i w związku z tym mniejsza lub większa podatność na utratę poczucia bezpieczeństwa i doświadczania poczucia krzywdy. Oznacza to, że osoba, która nie otrzymała w dzieciństwie dostatecznej opieki, wsparcia i bliskości, będzie bardziej narażona na traumę. Wpływ na to, jak ludzie radzą sobie z wydarzeniem traumatycznym, mają zatem odporność psychiczna, osobowość i strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Ze skutkami wydarzenia traumatycznego lepiej radzą sobie osoby, które posiadają zasoby – rodzinę i przyjaciół, stabilną sytuację życiową oraz tzw. źródła siły, a więc świadomość jakie metody i zachowania – w przypadku tej konkretnej osoby – obniżają poziom jej stresu, dodają energii, poczucia sprawczości oraz wspierają optymistyczne patrzenie na rzeczywistość.

Podsumowanie

Wydarzenie traumatyzujące to ciężkie i bolesne doświadczenia. Jako że wszyscy jesteśmy na nie prędzej czy później narażeni, warto „zawczasu” nieco się na nie przygotować. Poprzez budowanie dobrych relacji z otoczeniem i tzw. źródeł siły, poprawiać swoje szanse.

Osoby cierpiące na objawy traumy również powinny maksymalnie wykorzystywać wsparcie bliskich i techniki pracy z ciałem. Trauma jest jednak chorobą, która sama nie minie. Aby poprawić swój komfort życia, powinny one skorzystać ze wsparcia specjalistów w zakresie właściwej i pełnej diagnozy i następnie leczenia. Psychoterapia jest w większości przypadków najlepszym rozwiązaniem.


Program Pracy z Traumą

Program Pracy z Traumą

PROGRAM PRACY Z TRAUMĄ. Cykl spotkań indywidulanych - o charakterze terapii krótko- lub długoterminowej koncentrującej się na konkretnych zdarzeniach z życia pacjenta i ich skutkach. Naucz się panować nad destrukcyjnymi skutkami traumy i im przeciwdziałać. Spróbuj odzyskać siebie i swoje życie.Jak poradzić sobie z wstrząsającymi doświadczeniami z bliższej i dalszej przeszłości? Zobacz WIĘCEJ informacji...

 

Trening adaptacji do sytuacji trudnych

Trening adaptacji do sytuacji trudnych

TRENING ADAPTACJI DO SYTUACJI TRUDNYCH. Indywidualne zajęcia dla osób doświadczonych przez los, które nie znajdują oparcia w swoim otoczeniu. Jak radzić sobie ze smutkiem, zdradą, cierpieniem, wypadkiem, stratą, zawodem w relacjach z otoczeniem, życiową katastrofą czy brakiem wiary w ludzi? Kiedy i dla kogo TRENINGI ADAPTACJI DO SYTUACJI TRUDNYCH są pomocne? Zobacz WIĘCEJ informacji...


Pozdrawiam :) Edyta Baran (c) kwiecień 2021
psychoterapia.edytabaran.pl/blog-nmc.html

PS Aby dostawać powiadomienia o kolejnych tekstach – polub moją stronę na FB Psychoterapia.Edyta.Baran. Jeśli już to zrobiłaś albo zrobiłeś, to aby zawsze być na bieżąco, warto zmienić sobie domyślne ustawienia obserwowania mojej strony na FB na wyświetlaj najpierw i włącz powiadomienia.


fb/Psychoterapia.Edyta.BaranA jeśli wpis Ci się spodobał, to będzie mi miło, jeśli zaprosisz znajomych na mojego FB lub wyślesz im link. Udostępniając dzielisz się wiedzą :)


 • 1

  Jak się zgłosić?

  Najlepiej zadzwonić: tel. 791 965 659 w godz. 8-19 - jeśli w danej chwili prowadzę sesję – proszę o wiadomość sms – oddzwonię. Można też napisać wiadomość przez Facebooka.

 • 2

  Konsultacje

  Jedno lub więcej spotkań 50 min. Ich efektem jest wspólna decyzja o terapii u mnie lub omówienie innych - możliwych - rozwiązań.

 • 3

  Psychoterapia

  Zazwyczaj sesje odbywają się raz w tygodniu stacjonarnie lub on-line. Standardowa sesja trwa 50 minut. Zobacz więcej w opisie psychoterapii...

 • 4

  Program Pracy z Traumą (PTSD)

  Cykl spotkań indywidulanych - o charakterze terapii krótko- lub długoterminowej, które trwają 50 minut. Więcej w opisie programu...

 • 5

  Treningi indywidualne

  Zazwyczaj 2 lub 3 zajęcia indywidualne, które trwają 50 minut. Więcej w opisie poszczególnych treningów...

Spis treści

Zobacz pełny tekst...

STARTUJEMY

# Dlaczego piszę bloga?

# Na Marginesie codzienności. Pomyślałam, że to co mówię uczestnikom terapii, swoim klientom, czy w gronie znajomych, mogła bym zebrać w jednym miejscu. Startuję w piątek 13 grudnia. A sama data? Zobacz dlaczego jest uznawana za pechową i jak wiele osób wierzy w jej magię.Przeczytaj CAŁY TEKST...

Zobacz pełny tekst...

EDYTA BARAN - ROZMOWA

# Więcej o mnie

Dlaczego zostałam psychoterapeutką i co myślę o tej pracy? Jakie mam doświadczenie i gdzie przyjmuję w Przemyślu? Jakie kolory, rośliny i pory roku lubię? Jak spędzam wolny czas? Jakie mam plany? Co sądzę o magii liczb, układach gwiazd i relacji z naturą? Przeczytaj PEŁNY TEKST rozmowy...

Zobacz pełny tekst...

500 milionów ODDECHÓW

# Ćwiczenia oddechowe

Dlaczego jakość oddchania ma aż takie znaczenie? Bez jedzenia da się wytrzymać ponad miesiąc, bez picia tydzień, lecz bez oddechu tylko kilka minut. Jednak oddech oddechowi nierówny. Zobacz jak poprawić sobie jakość życia oddychając właściwie i przykładowe ćwieczenie oddechowe PIKO-PIKO. Przeczytaj PEŁNY TEKST...

Zobacz pełny tekst...

Mam dla Ciebie PREZENT

# Świątecznie

Prezent sprawdzi się także w nowym roku. Bo potrzeba bliskości jest ponadczasowa. Potrzeba, która towarzyszy ludziom od dawien dawna. Dotyczy ona także dawania i dostawania prezentów. Sprawdź co przygotowałam specjalnie dla Ciebie! Mam nadzieję, że Ci się spodoba i zrobisz z niego dobry użytek :) ZOBACZ...

Zobacz pełny tekst...

7 Sposobów Poprawy Nastroju

# Praktyczny trening codzienny

Nikt nie zadba o nas tak jak my sami. Czy da się jednak samemu sobie poprawić nastrój? Zebrałam 7 praktycznych sposobów, dzięki którym jest to możliwe. Sprawdziłam je na sobie. Działają. Same w sobie są bardzo proste. Można wykorzystać jeden, kilka lub wszystkie. SPRÓBUJ - oto sposób na lepszy nastrój...

Zobacz pełny tekst...

Najbardziej depresyjny dzień

# Blue Monday

Wiele osób wierzy w Blue Monday. Sprzyja temu fakt, że poniedziałki bywają trudne – trzeba zmierzyć się z zadaniami kolejnego tygodnia, dni są krótkie a zimowa aura zazwyczaj nie rozpieszcza. Ile w tym prawdy, że to właśnie trzeci poniedziałek nowego roku jest tym najgorszym dniem? Przeczytaj CAŁY TEKST...

Zobacz pełny tekst...

Depresja - co warto wiedzieć?

# Lecz Depresję

„Depresją” potocznie określa się stany zwykłego pogorszenia nastroju. Wciąż wiele osób ma mgliste pojęcie jak odróżnić je od objawów rzeczywistej choroby. Cierpiący na depresję spotykają się często z niezrozumieniem lub brakiem akceptacji, a bliscy czy przyjaciele nie wiedzą jak się zachować. Przeczytaj CAŁY TEKST...

Zobacz pełny tekst...

Czas na wiosenne porządki

# Przewietrz Głowę

Pod sam koniec zimy najdotkliwiej odczuwamy spadek formy i brak energii. Jak zatem naładować akumulatory przed wiosenną aktywnością? Jak przygotować się na to, co właśnie nadchodzi? Zrób wiosenne porządki - detoks dla Twojego ciała i umysłu. Przewietrz głowę. Zrób to dla siebie! Przeczytaj CAŁY TEKST...

Zobacz pełny tekst...

Relaksacja w psychoterapii

# Treningi relaksacyjne jako wsparcie psychoterapii

Dziś chciałam się podzielić moimi spostrzeżeniami dotyczącymi wspierania psychoterapii technikami relaksacyjnymi. W czasie treningów relaksacyjnych i antystresowych stosuję indywidualnie dobierane ćwiczenia oddechowe, mentalne i pracy z ciałem. Przeczytaj CAŁY TEKST...

Zobacz pełny tekst...

Jak oszukać czas?

# 7 pomysłów

Czy da się w wieku 65 lat funkcjonować jak pięćdziesięciolatek? Jaki obrać styl życia, aby jak najdalej odsunąć moment wystąpienia objawów starzenia się? Przygotowałam kilka pomysłów z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Nigdy nie jest za wcześnie by zacząć dbać o siebie! Przeczytaj CAŁY TEKST...

Zobacz pełny tekst...

Metoda na wnuczka

# Bardziej ufni - mniej ostrożni?

Dlaczego metoda oszukiwania seniorów na "wnuczka" lub "policjanta" pomimo wielu ostrzeżeń jest niestety tak bardzo skuteczna? Co skłania starsze osoby do zaufania obcym? Czy to tylko naiwnośc, czy może coś więcej? Przeczytaj CAŁY TEKST...

Zobacz pełny tekst...

Trauma

# W niewoli przeszłości

Trauma jest jak niegojąca się rana, tym trudniejsza do wyleczenia, że dotycząca psychiki. Z pozoru niewidoczna, często wypierana, niestety nie znika z upływem czasu. Objawy traumy spowodowanej przez psychiczny uraz dotkniętym nią osobom potrafią rujnować życie przez lata. Przeczytaj CAŁY TEKST...

Zobacz pełny tekst...

Sesje on-line

# Psychoterapia na odległość

Zdecydowałam się na stałe włączyć sesje on-line do mojej praktyki. Po doświadczeniach lock-downu stwierdziłam, że sprawdzają się one zarówno w psychoterapii, Programie Pracy z Traumą (PTSD), jak i treningach rozwoju osobistego. Myślę, że to dobre rozwiązanie, gdy odelgłość jest ograniczeniem. Przeczytaj całość informacji...

Zobacz wszystkie usługi...

USŁUGI

# Terapia oraz rozwój osobisty i praca z ciałem

Przemyśl: Psychoterapia - indywidualna dorosłych. Program Pracy z Traumą (PTSD) - terapia krótkoterminowa. Treningi rozwoju osobistego i pracy z ciałem - 2-3 spotkania indywidualne poświęcone rozwiązaniu konkretnego problemu. Kiedy i dla kogo mogą być pomocne? Zobacz WIĘCEJ informacji...

Warto wierzyć w możliwość zmiany

Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży.
Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
Eckhart Tolle – współczesny filozof i nauczyciel duchowości